WATERLEZEN

Do Lemette zal op de beurs consulten waterlezen geven.

De mens bestaat voor 70 % uit water.

Water is voor mij een informatie drager.

Als U uw hand bij mij in de kom met water steekt,

krijg ik als medium informatie over U

Water kan beïnvloed worden door uw gevoelens,

emoties en gedachten.

Zo is water ook een opslagmedium van bijvoorbeeld :

Lichamelijke processen en herinneringen,

die ook kunnen stammen van vóór dit huidige leven.

Door uw hand in het water te plaatsen kan ik uw

Energieën, lezen en voelen en krijg ik helderziende waarnemingen.

Dit gaat  vaak gepaard met een Chakra-kleur

Maar vaak krijg ik ook in het water beelden te zien

Of hoor ik een stem of ruik ik een bepaalde geur,

wat misschien een link kan hebben met een overledene.

Het zuivere water maakt dat ik fijn met mijn medemens

mag gaan werken, U hoeft niets te vrezen !

Do Lemette

 

https://www.dolemette.nl